از خلاقیت به تکنولوژی

برخی از پروژه های انجام شده در داپنا

ماشین سازی ویژه

ماشین سازی ویژه

View more
پارس گستر امید ایرانیان

پارس گستر امید ایرانیان

View more
بوش (کاسپین)

بوش (کاسپین)

View more
پارس ژئو

پارس ژئو

View more
مانیار تجارت

مانیار تجارت

View more
طرح و پردازش غدیر

طرح و پردازش غدیر

View more