توسعه اتوماسیون مالی شرکت صرافی بهمنی

توسعه اتوماسیون مالی شرکت صرافی بهمنی


توضیحات نمونه کار

پیاده سازی اتوماسیون مالی و  فرآیند حوالجات شرکت تضامنی صرافی بهمنی با بیش از 5 شعبه در سراسر دنیا به صورت چند زبانه به همراه داشبورد گزارشات و پرتال مشتریان این شرکت در بستر وب

جزئیات نمونه کار
  • کاربر:

    P-Themes

  • آدرس نمونه کار:

    #