مواردی که باید در طراحی UX چک کنید (2)

 مواردی که باید در طراحی UX چک کنید (2)

مواردی که باید در طراحی UX چک کنید (2)

طراحی ظاهر

بیش از 3 رنگ اصلی استفاده نکنید

این قانون، همیشگی نیست و می توان در برخی از پروژه ها می توان از رنگ های اصلی بیشتری استفاده نمود. اما در کل استفاده از 3 رنگ اصلی که در کنار هم متناسب به نظر برسند، کار بسیار دشواری است، بنابراین استفاده از رنگ های بیشتر، سختی بیشتری نیز به همراه خواهد داشت.

سلسله مراتب سایت باید کاربر را به صفحه دلخواه راهنمایی کند

کاربران از ساختار درختی سایت، برای راحتی در پیمایش استفاده می کنند. باید این مسئله را به خوبی درک کنید و آن را به درستی به کار گیرید.

عملیات های اصلی از نظر ظاهری از عملیات های فرعی قابل تشخیص باشند

تمایز عملیات های اصلی از فرعی بدان معناست که کاربران در هنگام انجام تعاملات در وب سایت شما، دچار سردرگمی نمی شوند و کمتر خطا می کنند. برای مثال، دکمه ثبت و کنسل کردن باید به وضوح با هم تفاوت داشته باشند.

ماهیت المان های تعاملی

وقتی که کاربران از یک وب سایت و یا نرم افزار جدید استفاده می کنند، از محصولات قبلی، ذهنیتی را با خود به همراه دارند. به طور مثال، تصویری از شکل دکمه ها و نحوه کارکرد آنها دارند. برآورده سازی این توقعات بدان معناست که از انجام کار بیهوده جلوگیری کرده اید.

ثبت فرم از نظر ظاهری قابل تشخیص باشد

لازم است که کاربران بدانند عملی که در وب سایت شما انجام داده اند، موفقیت آمیز بوده است یا خیر. مانند نشان دادن پیام ارسال موفقیت آمیز یک فرم پس از کلیک کردن بر روی دکمه ثبت تا کاربر بداند که می تواند با خیال راحت به کار خود ادامه دهد. این کار را در تمامی صفحاتی که کاربر اطلاعاتی را وارد می کند، تکرار کنید.

پیام های هشدار یک دست

پیام های هشدار باید از نظر ظاهری، مکان قرار گیری و ویژگی های دیگر یکسان و یک دست باشند تا اطلاع رسانی . هشدارها به کاربر، با سرعت بیشتری انتقال پیدا کند. اگر این پیام ها حالت یک دست نداشته باشند، کاربر در مواجه شدن با هر کدام، باید چند ثانیه ای را صرف تحلیل آن پیام کند.

پیام های هشدار و خطا از نظر ظاهری متمایز باشند

اطمینان حاصل کنید که پیام های هشدار و خطا از لحاظ ظاهری از بقیه المان ها، متمایز باشد تا کاربر بتواند با سرعت بیشتری به هدف خود برسد.

به اشتراک گذاری این مطلب :