پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (5)

 پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (5)

وقتی کسی یک سایت واکنشگرا را به شما معرفی می کند، اولین اقدامی که برای سنجیدن و ارزیابی آن انجام می دهیم، کوچک و بزرگ کردن پنجره مروگر برای دیدن تغییرات در طرح بندی سایت است. 

ادامه مطلب
 پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (4)

  پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (4)

هیچ گاه نمی توان پیش بینی کرد که نفر بعدی ای که از سایت ما بازدید خواهد کرد، با چه وسیله ای این کار را انجام خواهد داد و اینکه سرعت اتصال آن به چه اندازه می باشد.

ادامه مطلب
پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (3)

 پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (3)

نکته مهم در طراحی واکنش گرا این است که شما نمی توانید تجربه هر کاربر را پیش بینی کنید، مخصوصاً وقتی که بحث موبایل به میان می آید.صدها سناریو برای نحوه استفاده کاربران از وب سایت شما وجود خواهد داشت.

ادامه مطلب
پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (2)

 پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (2)

نکته دیگری که برای طراحی واکنش گرا بسیار حائز اهمیت است، غرق شدن در طراحی های فلت و فوتوشاپ است. این کار سبب آشفته کردن پروژه بوسیله ایجاد نماهای ایده آل در عرض های مختلف سایت، می شود.

ادامه مطلب
پنج  قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب

 پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب

مدت زیادی نگذشته است که با طراحی واکنش گرا آشنا شده ایم و از آن زمان به بعد طراحی های خود را بوسیله تصاویر منعطف و گرید های سیال انجام می دهیم و از طراحی واکنش گرا بهره می بریم.

ادامه مطلب