نکاتی در مورد ایجاد صفحه خدمات بهتر (1)

 نکاتی در مورد ایجاد صفحه خدمات بهتر (1)

صفحه خدمات می تواند تنها لیستی از خدمات ارائه شده باشد، یا تضمین کننده این مسئله باشد که مشتریانی که از این صفحه بازدید می کنند، حتماً از این خدمات استفاده کنند.

ادامه مطلب
استفاده از روانشناسی در طراحی سایت (2)

 استفاده از روانشناسی در طراحی سایت (2)

استفاده از روانشناسی در فرآیند طراحی وب سایت، یکی از ساده ترین راه ها برای افزایش ترافیک است. با بکارگیری همین قواعد ساده، شاهد نتایج خیره کننده ای خواهید بود.

ادامه مطلب
استفاده از روانشناسی در طراحی سایت (1)

 استفاده از روانشناسی در طراحی سایت (1)

رنگ آبی باعث آرامش انسان می شود درحالی که قرمز جیغ حس گرسنگی و یا تهدید بوجود  می آورد. ما با بهره گیری از فیلترهای شخصی خودمان دنیا را درک می کنیم، اما قوانین کلی ای وجود دارند که چشمانمان را به خود خیره می کنند.

ادامه مطلب
پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (5)

 پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (5)

وقتی کسی یک سایت واکنشگرا را به شما معرفی می کند، اولین اقدامی که برای سنجیدن و ارزیابی آن انجام می دهیم، کوچک و بزرگ کردن پنجره مروگر برای دیدن تغییرات در طرح بندی سایت است. 

ادامه مطلب
 پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (4)

  پنج قانون طلایی برای طراحی واکنش گرا در وب (4)

هیچ گاه نمی توان پیش بینی کرد که نفر بعدی ای که از سایت ما بازدید خواهد کرد، با چه وسیله ای این کار را انجام خواهد داد و اینکه سرعت اتصال آن به چه اندازه می باشد.

ادامه مطلب