طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی شبکه

dapna-networking

طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی شبکه

1. طراحی و راه اندازی Active Directory در مقیاس بزرگ (Site And Services)
2. طراحی و راه اندازی سرویس های مبتنی بر مایکروسافت (DNS ، DHCP ، WSUS ، IIS ، RDP و ... )
3. طراحی و راه اندازی راه اندازی راه کارهای Unified Messaging مایکروسافت ( Exchange 2013 و Skype for Business ) در مقیاس بزرگ
4. طراحی و راه اندازی سرویس های مبتنی بر سیستم عامل لینوکس ( Samba ، DHCP ، Apache ، FTP ، NTP و ... )
5. طراحی و راه اندازی زیرساخت شبکه مبتنی بر محصولات سیسکو ( Switching و Routing )
6. ارائه ی راه کارهای مجازی سازی دیتاسنتر بر مبنای محصولات VMWare
7. ارائه ی راه کارهای Desktop Virtualization بر مبنای محصولات VMware
8. ارائه ی راه کارهای ارتقای امنیت شبکه