طراحی و توسعه پرتال های تحت وب

dapna-web-portal

طراحی و توسعه پرتال های تحت وب

ما طیف وسیعی از ویژگی های پرتالها را برای شما پیاده سازی می کنیم. ویژگی هایی که عموماً از پلتفرم های دیگر هستند.
امکانات این پرتالها در قالب رابط کاربری پیوسته بین تمامی دستگاه ها با سیستم مدیریت محتوای منسجم، خودکارسازی فرآیند ها و قابلیت های تراکنشی در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.
ما همواره به کارایی و سرعت توجه ویژه ای داشتیم تا جدا از دستگاهی که از آن استفاده می کنید، بدون کاستن از کیفیت، سرعت بالایی را در استفاده از پرتالها تجربه کنید.

مهاجرت به وب بوسیله ASP.Net

داپنا، با تحلیل و بررسی، مهاجرت از نرم افزارهای قدیمی که با زبانهایی همچون windows forms و VB6 نوشته شده اند را با asn.net میسر می سازد. تمامی خدمات، ویژگی ها به همان صورت مطابق نرم افزار اصلی باقی می ماند. تغییرات اساسی که می توان در چنین سناریو هایی داد، عبارتند از :

API
UI/UX
Functionality
Infrastructure

طراحی های پرتالهایی با سناریوهای مختلف را به ما بسپارید

ما در داپنا برای پرتالهای متنوع و پیچید،راه حل ارائه خواهیم کرد. محصول نهایی برای هم برای شما و هم برای مشتریان و شرکا و کارمندانتان، متناسب خواهد بود.

پرتالهای سازمانی

ما می توانیم گسترش اینترانت و اکسترانت های سطح سازمانی را بر عهده بگیریم که در دارای قابلیت های توسعه مشترک، دسترسی به اطلاعات جمع آوری شده، روال کار های خود گردان و قابلیت های اجتماعی سازمان می باشند.

پرتالهای وب

وقتی کسب و کار شما بر پایه پرتالهای تحت وب باشد، نمی توان کارایی،بهینگی در هزینه و پتانسیل رشد این دو را در نظر نگرفت. تیم داپنا، با در اختیار داشتن مهارت ها و تجربه های مورد نیاز را برای فراهم آوردن راه حلی که برای خدمت به مشتریان و نگهداشتن آنها نیاز است، در اختیار دارد.

ساخت رابط های کاربری واکنش گرا

یک رابط کاربری که متناسب با هر دستگاهی عمل می کند، نیازمند مهارت های مختلفی در زمینه های گوناگون است. با تمرکز بر سرعت اجرا، ابعاد اجتماعی، جریان کار بهینه برای موبایل، تغییراتی را متناسب با هر دستگاهی اعمال می کنیم تا تجربه داشتن پرتال با داپنا هر چه بیشتر کارآمد و لذتبخش شود.

devices